Aanmeld- en inschrijfprocedure Annahaeghe

Fijn dat u interesse en belangstelling heeft voor een woning of een parkkavel in het prachtige Annahaeghe, onderdeel van Annapark!

U bent wellicht al ingeschreven als belangstellende via www.annapark.nl. Via de nieuwsbrief of de diverse media heeft u al kennis kunnen maken met dit unieke nieuwbouwproject. Heeft u dit nog niet gedaan maar wilt u wel de nieuwsbrief ontvangen, dan is dat nog steeds via de website mogelijk.

Op 12 juni 2020 is de eerste fase van nieuwbouwproject Annahaeghe in verkoop gegaan. De inschrijving is ondertussen gesloten.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich t.z.t. voor fase 2 inschrijven op een woning of parkkavel. Meer informatie hierover volgt. Klik hier en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Toewijzing

Na de inschrijfperiode is de toewijzing van de woningen en parkkavels gestart. We proberen zoveel mogelijk de woning of parkkavel van de eerste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande criteria:

  1. Aantal kandidaten per woning of parkkavel
    Is er één kandidaat voor een woning of parkkavel, dan wordt de woning of parkkavel aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op een woning of parkkavel, dan volgt een 2e beoordeling op basis van punt 2 en punt 3.
  2. Financiële check.
    Bij meerdere kandidaten voor dezelfde woning of parkkavel, kijken we of een kandidaat een positieve financiële check heeft bijgevoegd. Dit is een brief of verklaring van een bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker die ingediend kan worden bij inschrijving waarin een positieve grondhouding wordt aangenomen om de woning of parkkavel te kunnen financieren, met eigen middelen en/ of een hypotheek. Op die manier kan beoordeeld worden of de woning of parkkavel door u gefinancierd kan worden. Om u daarin te faciliteren kunt u financieel advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur die van Annahaeghe op de hoogte is. Bij Van de Mortel Assurantie Advies te Venray (www.vande-mortel.nl) is capaciteit gereserveerd om u te voorzien van de benodigde financiële inzichten en informatie. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.
  3. Inschrijfduur
    Indien er meerdere kandidaten zijn ingeschreven op een woning of een parkkavel wordt bekeken op welk moment een inschrijving is binnengekomen en of er in het verleden een inschrijving is gedaan via www.annapark.nl of elders. Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers.

Wij geven geen informatie over het aantal inschrijvingen op een woning of een parkkavel. Over de toewijzing, de beoordeling en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Optie wel of niet toegewezen

Na de toewijzing ontvangt u uiterlijk 26 juni een e-mail met het bericht of er een woning of parkkavel aan u is toegewezen. Als dat het geval is, heeft u een vrijblijvende optie van 10 dagen op deze woning of parkkavel en wordt u uitgenodigd voor een verkoopadviesgesprek door de makelaars van Peelrand Nieuwbouw. Het gesprek vindt plaats in het verkoopinformatiecentrum op het Annapark (Centrumgebouw). U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. In dit gesprek beantwoordt de makelaar uw vragen en bespreekt het gehele aankoopproces ten aanzien van de aankoop van een woning of een parkkavel.

Indien u niet bent toegewezen, wordt u daarover ook bericht en op de wachtlijst geplaatst. Als de eerste optant afziet van de optie, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een eerste voorkeur voor de betreffende woning of parkkavel. Hierbij wordt de volgorde van de bovengenoemde toewijzingsprocedure aangehouden. Krijgt u de woning of kavel toegewezen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op om een afspraak voor een verkoopadviesgesprek te maken.

Wij geven geen informatie over het aantal kandidaten op de wachtlijst en op welke plek u op de wachtlijst staat.

Aankoopproces
Na een verkoopadviesgesprek in het verkoopinformatiecentrum, waar u de maquettes van het Annapark en Annahaeghe kunt bekijken, de gevel, dak en beeldmaterialen kunt zien, planuitleg en informatie heeft gekregen, kunt u overgaan tot aankoop van de woning of een parkkavel.

Aankoop parkkavel
Koopt u een parkkavel dan geldt vanaf toewijzing de procedure zoals deze staat omschreven in het kavelpaspoort van het desbetreffende kavelnummer, beginnend met een 6 weken durende reserveringsperiode. Na deze periode wordt er voor de aankoop van een parkkavel één koopovereenkomst opgemaakt voor de grond die u van de grondeigenaar koopt. Hierna kunt u het ontwerpproces rondom uw woning verder doorlopen.

Aankoop woning
Koopt u een woning dan worden er voor de aankoop twee overeenkomsten opgemaakt; één voor de grond (koopovereenkomst) die u van de grondeigenaar koopt en één voor de woning die u van de aannemer Bouwmij Janssen (aannemingsovereenkomst) koopt. De makelaar neemt deze overeenkomst(en) uitgebreid met u door.

Voorwaarden start bouw

De bouw van de woningen start op het moment dat minimaal 70% van alle woningen in de eerste fase in het project zijn verkocht én als aan alle opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- en aanneemovereenkomst is voldaan. Zodra dat het geval is, heeft u een gesprek met de aannemer. Samen met de kopersbegeleidster van de aannemer maakt u ook afspraken over koperskeuzes en aanvullende wensen voor uw nieuwe woning.

Na deze eerste verkoopfase van Annahaeghe, volgt ook een tweede en derde verkoopfase. Hiervoor kunt u zich nog niet inschrijven. Zodra dat wel kan, wordt u via de nieuwsbrief van Annapark op de hoogte gebracht. Indien de animo dusdanig groot is, kan er besloten worden dat fase 2 en 3 tegelijk in verkoop gaan. Prijzen en voorwaarden uit de eerste fase gelden niet voor de opvolgende fasen.

Is uw interesse gewekt, dan zien we uw inschrijving graag tegemoet. En wellicht bent u dan wel degene waarmee wij op het Annapark nieuwe geschiedenis gaan schrijven.