Aanmeld & Inschrijfprocedure derde fase Annahaeghe

Fijn dat u interesse en belangstelling heeft voor een woning of parkkavel in het prachtige Annahaeghe, onderdeel van Annapark!

U bent wellicht al aangemeld als belangstellende via www.annapark.nl. Via de nieuwsbrief of de diverse media heeft u al kennis kunnen maken met dit unieke nieuwbouwproject. Heeft u dit nog niet gedaan maar wilt u wel de nieuwsbrief ontvangen, dan is dat nog steeds via de website mogelijk.

Op vrijdag 16 april 2021 om 12.00 uur start via de website www.annahaeghe.nl de verkoop van de derde en laatste fase van nieuwbouwproject Annahaeghe. Vanaf vrijdag 9 april is alle informatie van deze woningtypen en parkkavels beschikbaar, te downloaden of door te sturen.

De inschrijving van de derde en laatste fase is gesloten!

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich inschrijven op een woning of parkkavel

Vanaf start verkoop, vrijdag 16 april aanstaande, is inschrijving voor een woning of parkkavel mogelijk. Inschrijven doet u via het inschrijfformulier op www.annahaeghe.nl dat vanaf 16 april 12.00 uur beschikbaar is. Inschrijven houdt in dat u wilt opteren voor een woning of bouwkavel.

Let op, eventuele eerdere aanmeldingen voor informatie of nieuwsbrief worden niet gezien als inschrijving voor een woning of een parkkavel.

CORRECTE INSCHRIJVING

Voor een correcte inschrijving is het noodzakelijk om alle velden van het formulier volledig in te vullen. Hierbij vragen wij u ook om de voorkeur van een woning of een parkkavel (op basis van het bouwnummer) aan te geven én eventueel een 2e en 3e voorkeur in te vullen. Met het versturen van de volledig ingevulde inschrijving wordt u opgenomen in de toewijzingsprocedure (zie onderstaand).

U kunt maximaal 3 voorkeuren opgeven tot de sluiting van de inschrijving op vrijdag 23 april 2021 om 12.00 uur, daarna is inschrijving voor de derde fase van Annahaeghe niet meer mogelijk en gaat de toewijzingsprocedure van start. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en per (toekomstig) huishouden wordt slechts één inschrijving geaccepteerd.

TOEWIJZINGSPROCEDURE

Na de inschrijfperiode gaat de toewijzingsprocedure van de woningen en parkkavels van start. Wij proberen zoveel mogelijk de woning of parkkavel van de eerste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande criteria:

  1. Aantal kandidaten per woning of parkkavel
    Is er één kandidaat voor een woning of parkkavel, dan wordt de woning of parkkavel aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op een woning of parkkavel, dan volgt een 2e beoordeling op basis van de onderstaande punten.
  2. Financiële check.
    Bij meerdere kandidaten voor dezelfde woning of parkkavel, kijken we of een kandidaat een positieve financiële check heeft bijgevoegd. Dit is een brief of verklaring van een bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker die ingediend kan worden bij inschrijving waarin een positieve grondhouding wordt aangenomen om de woning of parkkavel te kunnen financieren. Tevens is hierin beschreven of dit gebeurt met eigen middelen en/ of een hypotheek en is beschreven wat de hoogte is van ieder onderdeel. Daarnaast is aangegeven of de verkoop van de eigen woning al dan niet onderdeel is van de financiering. Op die manier kan beoordeeld worden of de woning of parkkavel door u gefinancierd kan worden. Om u ten aanzien van deze financiële check te faciliteren, kunt u financieel advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur die van Annahaeghe op de hoogte is. Bij Van de Mortel Assurantie Advies te Venray (www.vande-mortel.nl) is capaciteit gereserveerd om u te voorzien van de benodigde financiële inzichten en informatie. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.
  3. Inschrijfduur
    Indien er meerdere kandidaten zijn ingeschreven op een woning of een parkkavel wordt bekeken of er in het verleden een aanmelding is gedaan via www.annapark.nl of elders. Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. 

Wij geven geen informatie over het aantal inschrijvingen op een woning of een parkkavel. Over de toewijzing, de beoordeling en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

OPTIE WEL OF NIET TOEGEWEZEN

Na de procedure van toewijzing ontvangt u uiterlijk woensdag 28 april een e-mail met het bericht of er een woning of parkkavel binnen de derde fase aan u is toegewezen. Als dat het geval is, wordt u door de makelaars van Peelrand Nieuwbouw uitgenodigd voor een verkoopadviesgesprek en heeft u een vrijblijvende optie van 8 dagen op deze woning of parkkavel. Het gesprek vindt plaats in het verkoopinformatiecentrum op het Annapark (Centrumgebouw). Tijdens dit gesprek beantwoordt de makelaar uw vragen en bespreekt het gehele aankoopproces ten aanzien van de aankoop van een woning of een parkkavel.

Indien u niet bent toegewezen, ontvangt u daarover ook een bericht per e-mail en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Als de eerste optant afziet van zijn/haar optie, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten op de wachtlijst voor de betreffende woning of parkkavel. Hierbij wordt de volgorde van de bovengenoemde toewijzingsprocedure aangehouden. Krijgt u zo uiteindelijk wel een woning of kavel toegewezen, dan neemt de makelaar uiteraard zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak voor een verkoopadviesgesprek in te plannen.

Wij geven geen informatie over het aantal kandidaten op de wachtlijst en op welke plek u op de wachtlijst staat.

Aankoopproces
Na een verkoopadviesgesprek in het verkoopinformatiecentrum, waar u de maquettes van het Annapark en Annahaeghe kunt bekijken, de gevel, dak en beeldmaterialen kunt zien, planuitleg en informatie heeft gekregen, kunt u overgaan tot aankoop van de woning of een parkkavel.

Aankoop parkkavel
Koopt u een parkkavel dan geldt vanaf toewijzing, de procedure zoals deze staat omschreven in het kavelpaspoort van het desbetreffende kavelnummer, beginnend met een 6 weken durende reserveringsperiode. Na deze periode wordt er voor de aankoop van een parkkavel één koopovereenkomst opgemaakt voor de grond die u van de grondeigenaar koopt. Hierna kunt u het ontwerpproces rondom uw woning verder doorlopen.

Aankoop woning
Koopt u een woning dan worden er voor de aankoop twee overeenkomsten opgemaakt; één voor de grond (koopovereenkomst) die u van de grondeigenaar koopt en één voor de woning die u van de aannemer Bouwmij Janssen (aannemingsovereenkomst) koopt. De makelaar neemt deze overeenkomst(en) uitgebreid met u door.

VOORWAARDEN START BOUW

De bouw van de woningen van fase 3 start op het moment dat minimaal 70% van alle woningen in de derde fase van het project zijn verkocht én als aan alle opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- en aanneemovereenkomst is voldaan. Zodra dat het geval is, heeft u een gesprek met de aannemer. Samen met de kopersbegeleider van de aannemer maakt u ook afspraken ten aanzien van uw koperskeuzes en aanvullende wensen voor uw nieuwe woning.

Is uw interesse gewekt? Dan zien we uw inschrijving graag tegemoet. Wellicht bent u dan wel degene waarmee wij op het Annapark nieuwe geschiedenis gaan schrijven.